• HD

   屍戰朝鮮:雅信傳

  • HD

   血色天劫

  • HD中字

   怪奇宅

  • HD

   厲陰宅3:是惡魔逼我的2021

  • HD

   感染:至暗之日

  • HD

   7500航班

  • HD

   喪屍圍城:終結篇

  • HD

   至死不渝2021

  • 正片

   左拉

  • HD

   死亡漩渦:奪魂鋸新遊戲

  • HD

   女高怪談重啟母校

  • HD

   寂靜之地

  • HD

   恐懼街3

  • HD

   怨靈2

  • HD

   奪命誘惑

  • HD

   哀愁灰姑娘

  • HD

   明天的記憶

  • HD

   生日蛋糕2021

  • 720P

   滅門慘案之借種

  • HD

   樹海村

  • HD

   密室逃生

  • HD

   活屍電梯

  • HD

   安娜·弗裡茨的屍體

  • HD

   活著2020

  • 藍光

   馗降糉邪2

  • HD

   恐懼街2

  • HD

   杏林醫院

  • HD

   電源

  • HD

   最後一次驅魔2020

  • HD

   斷電驚魂

  • 超清

   屍城

  • HD

   生人勿進

  • 藍光

   修女

  • HD

   一個經典的恐怖故事

  • HD

   救僵清道夫

  • BD1080

   釜山行2半島

  • HD

   林投記

  • 超清720P

   莫麗·哈特莉的驅魔

  • HD

   愛之咒:黑色婚禮

  • HD

   永夜

  • HD

   斷魂小丑2017

  • HD

   恐懼街2021

  • HD

   逃離食人族

  • HD

   女鬼橋

  • 1080p

   陷阱(原聲版)

  • HD

   異魔禁區

  • HD

   女高怪談重啟:母校

  • HD

   恐怖故事2

  • HD

   人類清除計劃3

  • HD

   狼人遊戲2021

  • HD

   惡靈春夢

  • BD1080P中英雙字

   復仇女孩2020

  • HD

   犬鳴村

  • HD

   蓋亞2021

  • HD

   奪魂鋸9漩渦

  • 超清

   毛骨悚然

  • 1080p

   變身

  • HD

   驚變28天

  • 超清

   驅逐

  • HD

   隔離區2:終點站

  Gimy TV 劇迷影音

  首頁

  電視劇

  電影

  綜藝

  動漫

  成人