• HD

   絕地狙殺

  • HD1080P中字

   颶風行動:303中隊

  • HD

   獵殺T34

  • HD

   決戰中途島

  • HD

   倖存者1937

  • HD

   沙鷹行動

  • HD

   八佰

  • HD

   金剛川

  • 正片

   美國叛徒:軸心莎莉的審判

  • HD

   大轟炸

  • HD

   巴爾幹邊界

  • HD

   最後的前線

  • HD

   紅海行動

  • HD

   湯姆·克蘭西冷血悍將國語

  • HD

   賽德克·巴萊

  • HD

   翱翔雄心

  • HD

   戰狼2

  • HD

   間諜同盟

  • HD

   紅色機尾

  • HD

   拯救大兵瑞恩

  • HD

   美國狙擊手

  • 超清720P

   邊境迷霧

  • HD720P中字

   代立軍

  • 1080P

   戰王

  • BD720P中字

   辛亥革命[電影版]

  • HD

   殺死騎兵

  • HD

   太極旗飄揚

  • 1080p

   黑鷹墜落(原聲版)

  • HD

   1917

  • HD

   危機13小時

  • 1080p

   敦刻爾克(原聲版)

  • HD

   金陵十三釵

  • 超清

   400發子彈

  • HD

   血戰鋼鋸嶺

  • HD

   女狙擊手

  • 超清720P

   拉雷手

  • BD1080P中字

   生死之牆/危牆狙擊

  • 超清720P

   老少爺們打鬼子

  • HD

   英雄連

  • HD

   地雷區

  • HD720P中字

   黃鳥

  • 超清

   喬喬兔 加長版

  • 1080P

   軍艦島

  • HD中字

   鵜鶘之血

  • HD

   花木蘭(劉楚玄版)

  • HD

   環球突擊隊

  • HD720P中字

   莫斯科保衛戰2:颱風戰役

  • HD

   宛城之戰

  • BD中字

   反恐24小時特別版:救贖

  • 超清

   延坪海戰

  • 超清

   鍋蓋頭3:絕地反擊

  • HD

   誓血五人組

  • 超清

   大漢十三將之血戰疏勒城2019

  • HD

   空中世界二戰

  • HD高清中字

   天上再見

  • HD720P中字

   狂怒之阿登戰役

  • HD

   終止戰火

  • BD中字

   黑暗瀰漫

  • HD

   孤膽英雄

  • HD1080P中字

   山2/士兵突擊隊

  Gimy TV 劇迷影音

  首頁

  電視劇

  電影

  綜藝

  動漫

  成人